Mindenki számára érvényes, aki ezt a weboldalt látogatja, illetve igényli a szolgáltatásokat. Aki látogatja a honlapot, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználó között.

Felhasználási feltételek

W

Weboldalunk használatával a Látogató elfogadja jelen internetes oldal alábbiakban leírt felhasználási feltételeit, valamint tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja. Az FF-ben leírtak megismerését természetesnek vesszük, elolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Jelen Felhasználási feltételek a https://www.bodoreniko.hu weboldalra terjed ki és folyamatosan elérhető az alábbi webcímen:  https://www.bodoreniko.hu/feltetelek_adatkezeles/. Az oldalt bárki látogathatja, ahol információk érhetőek el a masszázsokkal és egészséges életmóddal kapcsolatosan.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Keresztes Attila
Elérhetősége: kapcsolat
Hosting szolgáltatás és levelezés: Inter.hu Kft, 2030 Érd, Diósdi út 18.,  További információ: http://inter.hu

 

Alapvető rendelkezések

Jelen FF nem szabályozott kérdéseire, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen FF 2018. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

További információk és feltételek

Ennek a vállalkozásnak a székhelye Magyarországon van, így az itteni (lásd Európai Unió) jogszabályok a mérvadóak a világ bármely pontjáról is használja az ügyfél valamennyi szolgáltatást. Szolgáltató bármilyen felmerülő probléma esetén csakis a Budakalászi Városi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét fogadja el függetlenül az ügy nagyságától. Szolgáltató ügyfél kérésére ajánlhat más cégeket is bizonyos szolgáltatás esetén, mely esetben az ügyfél adatait megoszthatja ezekkel a cégekkel a Szolgáltató (lásd adatkezelési tájékoztató).
A weboldalon található valamennyi leírt, kimondott stb. információra érvényesek az itt leírt feltételek. A honlapot látogatókra érvényes valamennyi feltétel, melyek módosulhatnak és minden oldal aljáról elérhetőek.

A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő népszerűen használt fogalmak (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem kerülnek megmagyarázásra, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekinthetjük, és természetesnek vesszük, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Az oldalakon található valamennyi információ, módszerek, szolgáltatások, nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz! Az oldalon található valamennyi hirdetésért, melyek más személyek szolgáltatását reklámozzák, semmilyen felelősséget nem vállalunk. Aki elhagyja a honlap oldalait és más internetes honlapra navigál, elképzelhető, hogy ott más feltételek a mérvadóak. Szolgáltató reméli, hogy sok hasznos információt található oldalain, de az olvasónak mindig szem előtt kell tartania, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Így csak saját felelősségére látogathatja az olvasó a weboldalt, illetve gyakorolhatja a különféle módszereket, melyek többnyire a Szolgáltató életszemléletét, véleményét, tapasztalatait tükrözik.
Saját vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindenkinek saját orvosával kell konzultálnia, sürgős esetekben azonnal fel kell venni a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel.

Továbbá az oldalakon található információk felnőtteknek szólnak és azokért semmiféle garanciát nem vállalok. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az információkat, vegyen igénybe szakorvosi segítséget. A weblapon található bármely információ kapcsán a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

A Szolgáltató több helyen közzé teszi az információt, miszerint nem pszichológus, sem orvos, nem rendelkezik tudományos fokozatokkal. Ebből következik, hogy nem tart pszichológiai kezelést, és nem gyógyít. Pszichés probléma esetén, illetve gyógyítás kapcsán az érdeklődő keresse fel a szakrendelést. Bármennyire kidolgozott módszerekről ír a Szolgáltató, ezek az eszközök, nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Ezek az eszközök nem jelentenek egészségügyi problémák (pszichés és vagy fizikai) esetére megoldást; ilyen esetekben nem helyettesíthetik orvos szakember tapasztalatait és tudását, ezért feltétlenül ajánljuk, hogy panaszokkal és az egészséget érintő kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal forduljon a megfelelően képzett szakemberekhez. Az oldalain található információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

A honlapon megtalálható árak

A honlapon megtalálható árak tájékoztató jellegűek. Az árváltoztatás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk! Kérjük minden esetben személyre szabott árajánlatot vegyen alapul.

Cikkek másolása, elhelyezése, információtartalma

A weboldal linkjeit bárki elhelyezheti weboldalán korlátlanul, továbbküldheti ismerőseinek. Ha felhasználásra kerülnek a különféle gondolatok, akkor kérjük, hogy a forrás megjelölésnél minimálisan ezt tüntesse fel az érdeklődő: „Bódor Enikő, www.bodoreniko.hu”. Ha Felhasználóként szeretné a cikkeket elhelyezni, előtte kérjen engedélyt, pontosan megjelölve, hogy melyik írást és hol szeretné megjeleníteni és várja meg ehhez az engedélyt írásban. Az engedély később visszavonásra kerülhet. Információeltérésért felelősséget nem vállalok, hivatkozási alapnak a cikkek nem használhatóak fel!

A weboldalon található információk más országban érvénytelennek minősülhetnek. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Ezekért, illetőleg azokért az esetekért sem vállalunk felelősséget, amikor valaki olyan földrajzi helyről látogatja a honlapot, és úgy használja fel a rajta lévő információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A Szolgáltató fenn tarja magának azt a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassa és nem vállal felelősséget az oldalon megjelent információkért, illetve bármilyen a honlap látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

A természetgyógyászattal kapcsolatos cikkekben sosem kerül megjelölésre konkrét termék. A 37/2004 (IV. 26.) EU-s rendeletben foglaltak szerint az étrend-kiegészítők nem alkalmasak betegségek és a szervezet működési zavarainak gyógyítására, nem helyettesítik a megfelelő szakorvosi diagnózist és a gyógyszeres kezelést. Ennek megfelelően a termékek jelölése, hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy azok betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmasak. A megfogalmazott állítások kizárólag a hatóanyagok (és nem a termék) élettani hatásaira vonatkoznak, és a vásárlók általános tájékoztatását szolgálják. Napjaink tudományos vizsgálatainak eredményeit összegzik a hatóanyagokkal kapcsolatban, feltüntetve a vonatkozó tudományos publikációt, ill. klinikai vizsgálatot, ahol az állítást megfogalmazták.

 

Feliratkozással, regisztrációval automatikusan a következő feltételek kerülnek jóváhagyásra

A feliratkozó feliratkozásával jóváhagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett regisztrál, vagy nem mással közösen használt e-mail címet, telefonszámot adott meg vagy olyan postacímet, amihez nincs hozzáférése. Így minden esetben megkap minden levelet, egyéb üzenetet, ami neki címezve elküldésre kerül valamennyi általa megadott elérhetőségen. A különféle megállapodások, szerződések online kommunikáció segítségével az ügyfél által megadott e-mail címre érkeznek meg. Ennek befogadása, értelmezése az ügyfél kötelessége, melyek a szolgáltatás igénybevételével automatikusan érvénybe lépnek (kis betűs rész) és csakis a két fél együttes, írásos jóváhagyásával módosíthatóak kiegészítve a Felhasználási feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót. Ezen kívül egyéb (az FF-ben nem említett) feltételekkel kiegészíthetik személyre szabottan a megállapodásukat írásban az ügyfél és a Szolgáltató. Az elektronikus számla e-mailen történő befogadásáról ügyfél gondoskodik.

 

Szellemi termékek jogtalan használata

A weboldalon megjelenő cikkekben elhangzott szellemi termékek által közölt információk sokszorosítása, másolása, közzététele, terjesztése vagy bármilyen jellegű tárolása Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A tilalom alól kivételt képeznek azon pontok, melyek az FF-ben megemlítésre kerültek.

A weboldal tegeződő hangnemben szólítja meg a Felhasználót az eredményesebb kommunikáció jegyében.

A Szolgáltató az általa igénybe vehető szolgáltatása előtt (masszázs alkalmával) e-mailen kisbetűs szerződési feltételeket küld ki a leendő ügyfélnek, melyben a weboldal Felhasználási feltételeit és Adatkezelési tájékoztató linkjét is elküldi.

Ha ezt a Felhasználó nem kapja meg, akkor kötelezően jeleznie kell azt a Szolgáltatónak írásban e-mailen. A szolgáltatás igénybevételével ugyanis az ügyfél automatikusan jóváhagyja az Adatkezelési tájékoztatót és FF-et, továbbá az e-mailen elküldött kisbetűs szerződést, melyet csak írásban a két fél együttes jóváhagyásával lehet módosítani. Ez alapján valamennyi szolgáltatás igénybevétele esetén a Felhasználó (vagy ismerőse, ha például többed magával vesz részt egy szolgáltatáson) kötelező érvényűen, elfogadja a kisbetűs szerzősét teljes mértékben.

Ha nem ért egyet Felhasználó bármely feltétellel, kérjük, ne igényelje a szolgáltatásunkat. Amennyiben Felhasználó többed magával vesz részt egy szolgáltatáson, azt csak Szolgáltató előzetes jóváhagyásával teheti meg, és ebben az esetben Felhasználónak valamennyi információt továbbítania kell az összes többi fél számára is, amit Szolgáltató elküldött neki beleértve a kisbetűs részt tartalmazó e-maillel, mert az összes feltétel mindenkire érvényes. Ezt Felhasználónak abban az esetben is meg kell tennie, ha ajándékba szánja a szolgáltatást. Ha Felhasználó részlegesen vagy nem továbbítja a feltételeket, amiket megkapott, akkor az az ő felelőssége teljes körűen, ezért Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség ebben az esetben.

Nem használunk az egyes tevékenységek kapcsán kötelezően előírt online pénztárgépet, hanem helyette a jogszabályban előírt módon névre szóló számlát állítunk ki. Ehhez azonban szükségem van az ügyfél valós e-mail címére, teljes nevére és címére, mert sok esetben elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailen küldünk ki az ügyfélnek. Így a szolgáltatás igénybevételéhez leendő ügyfélnek ezt jóvá kell hagynia, hogy e-mailen be tudja fogadni az elektronikus számlát. Ellenkező esetben kérjük, ne igényelje a szolgáltatást.

* * *

Felhasználó panaszával megkeresheti Szolgáltatót a jelen FF-ben található e-mail elérhetőségen, aki 30 napon belül válaszol erre. És ugyanezen a címen Felhasználó jelezheti kifogását, vagy kérhet információt valamely szolgáltatásról. Ha panasz esetén a válasszal a Felhasználó nem ért egyet akkor a területileg illetékes szakhatóságot érdemes felkeresnie: az ügytől függően Fogyasztóvédelmi FelügyelőségBudakalász Város ÖnkormányzataPest Megyei KormányhivatalKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi HivatalaNemzeti Adó és Vámhivatal és Békéltető Testület

Adatkezelési tájékoztató

A

Az adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése:
Keresztes Attila, elérhetőség (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő és adatfeldolgozó),
adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-123206/2017

Az adatkezelés célja

www.bodoreniko.hu látogatóinak, felhasználóinak, a Szolgáltatások igénybe vevőinek (továbbá Felhasználó, Ügyfél) kiszolgálása. Cikkek, tájékoztatások küldése hírlevélben a kifejezetten ehhez hozzájárulásukat megadó Felhasználók számára.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, melyben cégeknek és magánszemélyeknek nyújt Szolgáltatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési elveiről. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 20011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.

Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. (Lsd. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett hozzájárulása)

 

Alapelvek az adatkezelés során

Szolgáltató a https://www.bodoreniko.hu  címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők minden oldal aljáról a https://www. bodoreniko.hu/felhasznalasi-feltetelek/ címen.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Szolgáltató weboldalain mindenki önszántából tud regisztrálni cégként vagy természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személyként és regisztrációjával elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más nevében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése mellett lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Érintettek köre

A weboldal látogatói, felhasználói, a szolgáltatások igénybe vevői.

 

A kezelt személyes adatok köre és rendeltetése

A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásuk során az alább felsorolt adatokat adhatják meg.

 • Üzenetküldés céljából (masszázs időpont kérése, egyéb kérdések): név, e-mail cím, mobil szám, üzenet tárgya és üzenet, melyeknek célja a hatékonyabb kommunikáció. Az üzenet automatikusan továbbításra kerül a Szolgáltató partnerének, a Camino Mozgás és Életmód Központ, 2013 Pomáz, Beniczky u. 4., info@caminomozgaskozpont.hu, (+36) 20 465 45 25 részére, mely helyszínen történik a szolgáltatás nyújtása
 • Üzenet küldése a honlap üzemeltetőjének (Szolgáltató): név, telefonszám, e-mail, üzenet kerül bekérésre
 • Nyilvános ajánlások: az elégedett ügyfelek nyilvános ajánlásai a véleményezésen kívül tartalmazhatják az illető teljes nevét, foglalkozását, fényképét, lakcímét (csak a várost és országot kérjük el), a konzultáció formáját pl. skype konzultáció. Ezek írásban pl. e-mailen küldhetőek el.
 • A partnerek valamennyi szolgáltatása kapcsán a honlap tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal és az érdeklődő közvetlenül az adott céggel  tud szerződni, mely teljesen független ügyletnek számít. Ebben ennek a honlapnak a tulajdonosának (Szolgáltató) semmilyen érintettsége sincsen. A szolgáltatással kapcsolatos véleményekkel együtt, melyet nem szabad összefüggésbe hozni ezzel a honlappal.

 

Adatkezelés időtartama

Az masszázs megrendelése esetén a cél megvalósulásáig, maradnak megőrzés alatt a személyes adatok (az adott megállapodás alapján változó lehet ez az időtartam egyedi megállapodás szerint, ha például később is igénybe óhajtja venni a szolgáltatást az ügyfél).

Kivételt képeznek a szerződések, számlák melyek szintén tartalmaznak személyes adatokat, ezekről a számviteli törvények rendelkeznek.
A Szolgáltatások igénybevételekor a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szerződések, tárolásra kerülnek (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig kell megőrizni ezeket az adatokat).

A nyilvános ajánlások esetén a cél megvalósulása folyamatos, amíg a Szolgáltató kínálja a szolgáltatásait, de visszavonással bármikor kérheti az ügyfél, hogy törlésre kerüljön az általa írt ajánlás valamennyi adatával együtt. Természetesen módosító szándékkal is élhet az ügyfél, melyet, ha Szolgáltató jóvá hagy (negatív, valótlan véleményt nem köteles megjelentetni honlapján Szolgáltató), akkor ez alapján szerepelteti a weblapján a nyilvános véleményt. Ha nem hagyja jóvá a Szolgáltató, akkor törlésre kerülhetnek az adatok ügyfél kérésére.

 

Adatkezelés módja

Az adatszerzés biztonságos folyamata
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az adatgyűjtés online feliratkozáson keresztül valósul meg. Az adatok tekintetében mindenki csak saját valós adatait adhatja meg (más helyett nem regisztrálhat) valamint a feliratkozás során lehetősége van feliratkozni hír- és reklámlevelekre is, melyeket kifejezetten tevőleges magatartással tehet meg, továbbá bármelyik kiküldött e-mail alján lévő link segítségével vagy postai úton le tud iratkozni a hírlevelekről.
 2. Telefonhíváson, skype-on, viberen keresztül is megrendelhetőek szolgáltatások leendő vagy meglévő ügyfél részéről.

Az adatok marketing célú felhasználása
Hírlevelet vagy egyéb, Szolgáltatásokat, ajánlásokat tartalmazó levelet Szolgáltató kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárult a regisztráció során megadott e-mail címével. A levelekről való leiratkozás bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható, az e-mailekben elhelyezett link segítségével vagy postai úton.

A személyes adatok tárolásának módja, helye
Szolgáltató számítástechnikai programja által gyűjti az adatokat, melyet a hosting cég által biztosított tárhely szerverén kerülnek tárolásra adatmegőrzési helyként. A számlázási adatok pedig a számlázási szoftvert biztosító cég szerverén találhatóak meg.

 

Adatok továbbítása, az adatokat megismerő személyek köre

Szolgáltató jogosult megosztani a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait egyéb tevékenységet folytató partnereivel (leendő / meglévő ügyfelek számára más cégek szolgáltatásainak ajánlása alkalmával az érdeklődő ügyfelek adatainak elküldése partnerei számára), akik kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon használhatja fel illetve kezelheti az adatokat a tájékoztatóban leírt alapelvek tiszteletben tartásával.

Az alvállalkozók vagy közreműködők kötelesek a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni, a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben, pl. tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, számlázás stb.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Search Console (régi nevén: Google Analytics), Google Ads (régi nevén: Google AdWords), Google AdSense, Etarget és Facebook)

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

A konverziókövetők segítségével szerzett információk célja, hogy konverziós statisztikákat készítsenek. Ezúton lehetséges tájékozódni a hirdetésekre kattintó, konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Felhasználók számáról, azonban ezek olyan információt nem tartalmaznak, melyekkel bármelyik Felhasználót azonosítani lehetne. Ha a Felhasználó nem kíván részt venni a konverziókövetésben akkor böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítését  és így nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban sem.

A Szolgáltató szintén igénybe veszi az Etarget (további információ: https://www.etarget.hu/) szolgáltatásait, mely hasonlóan a Google AdSense-hez akár személyre szabott hirdetést is elhelyez a cookie-k alapján. A Google Ads (további információ: https://adwords.google.com/home lényege, hogy mások elhelyezhetik a hirdetésüket Szolgáltató honlapján, mely szintén személyre szabottan jelenhet meg az érdeklődő számára. A Facebook (bővebb információ: https://www.facebook.com/about/privacy/update)  segítségével pedig like-olni lehet az egyes cikkeket az oldalon vagy megosztani azt.

 

 

Google Ads konverziókövetésről szóló tájékoztatás

A Szolgáltató a Google Ads szolgáltatásait is használja, melynek része a része a  Google konverziókövető szolgáltatás. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó Google-hirdetés segítségével jut el egy weboldalra, akkor egy cookie kerül a számítógépére a konverziókövetésnek megfelelően, mely érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.

Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor ez a cookie nem járt le és a Felhasználó honlapokat böngész éppen, akkor a Szolgáltató és a Google is észleli, ha a hirdetésre kattint a Felhasználó. Mivel minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azok nem nyomon követhetőek. A cookie-k segítségével azonban az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítenek el. Ennek segítségével tudnak az Ads ügyfelei tájékozódni a hirdetésükre kattintó, valamint konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Ezekkel az adatokkal azonban nem lehet a felhasználókat azonosítani. A konverziókövetési statisztikában nem szerepel a Felhasználó adata, ha a böngészőnkben a cookie-k telepítésének lehetőségét letiltja. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/. A Collect.chat szoftver chatbotként funkcionál a honlapon és IP címet mér.

 

A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások

 

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram, stb. közösségi oldalakon történő regisztrálással a Felhasználó neve és a Felhasználó nyilvános profilképe segítségével.
Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
népszerűsítése, „lájkolása”.
Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: maga az adatkezelés a közösségi oldalakon történik, így az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása által az adott közösségi oldalon.

 

A Szolgáltató partnerei

 • Számlázás: Billingo Technologies Zrt., https://www.billingo.hu/, Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, hello@billingo.hu, +36-1/500-9491
 • Hosting szolgáltatás és levelezés: Inter.hu Kft, 2030 Érd, Diósdi út 18.,  További információ: http://inter.hu
 • Banki szolgáltatás: Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Postai cím: Budapest 1700, E-mail: info@raiffeisen.hu, Telefon: +36 80 488 588
 • Camino Mozgás és Életmód Központ, 2013 Pomáz, Beniczky u. 4., info@caminomozgaskozpont.hu, (+36) 20 465 45 25 (adattovábbítás partnerünknek)
 • Spirit Lab, www.spiritlab.hu (adattovábbítást végző partnerünk), info (kukac helye) spiritlab.hu
 • A honlapon megtalálható Camino Mozgás és Életmód Központ (cég) címe: www.caminomozgaskozpont.hu. Az ügyfél ez irányú szolgáltatások érdeklődése esetén Szolgáltató ajánlhatja ezt a céget, mely esetén akár elküldheti az ügyfél adatait a cég számára. Azonban Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a cég tevékenysége kapcsán. Az ügyfél a céggel külön tud szerződni, mely teljesen független ügyletnek számít, melybe ennek a honlapnak a tulajdonosának semmilyen érintettsége sincsen a szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményekkel együtt.

 

Érintettek jogai és kötelezettségei

Tartalom és információ megosztás
A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.
Tájékoztatás
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt elérhetőségeken.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
 • adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik

A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja azt.

Adatok módosítása, törlése, zárolása
A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. e-mail útján). A Felhasználó személyes adatait az inaktivitás esetén szintén törölheti a Szolgáltató. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján. Az ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti:

 • jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja
 • jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti adattovábbítást hivatott elősegíteni).

Igény bejelentése
Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: e-mail útján.

A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételek és Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a módosítás a közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat elolvasását végezzék el.

 

Bírósági jogorvoslat, hatósági eljárás

Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

 

Legutolsó frissítés: Budakalász, 2022.04.07.

Cookie tájékoztató / Cookie-k (sütik) kezelése

S

Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok.
Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató.
Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk: http://hu.facebook.com/help/cookies/

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: https://into.hu/hirek/hogyan-flash-kikapcsolasa-es-eltavolitasa (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

Szerződési feltételek ügyfeleknek: masszázs igénybevétele esetén

S

A Szolgáltató általános frissítő-lazító masszázsa nem minősül gyógyításnak és csak egészséges ember igényelheti. Tanácsadással nem foglalkozunk.
A leendő ügyfél kötelessége a szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőriznie a masszázs javallatait és ellenjavallatait, csak szakorvos diagnózisára hagyatkozva.
Időpont lemondása: 3 hónapon belül egyszer van lehetőség lemondani az időpontot. Ha ezután 3 napnál korábban történik a lemondás (időpont módosítása is annak számít), akkor a szolgáltatás árának a felét ugyanúgy ki kell fizetni.

 

A masszázsok jótékony hatásai (javallatok)

 • segíti az izmok regenerálódását, lerövidítve, csökkentve az izomláz tüneteit
 • fokozza a véráramlást, elősegítve a szervezet oxigénellátását, és a méreganyagok kiürülését
 • meggyorsítja a tejsav, húgysav és egyéb anyagcsere-hulladékok távozását a szövetekből
 • vérkeringés fokozás a szív megterhelése nélkül
 • idegcsillapító hatású
 • stressz káros hatásainak csökkentése
 • pihentető és frissítő hatású
 • serkenti, megfiatalítja a bőrt
 • szövetek rugalmasságát növeli, hajlékonyságot biztosít
 • a szalagok és inak hajlékonyabbá és rugalmasabbá válnak

 

Kontraindikációk (ellenjavallatok)

 • különféle oltások utáni időszak
 • akut állapotok, gyulladásos betegségek, láz
 • reumatikus kórképek akut fázisa
 • fertőző betegségek, TBC, hepatitis, AIDS
 • előrehaladott csontritkulás
 • várandósság, menstruáció legerősebb napja
 • ittas, drogos állapot
 • epilepszia, instabil pszichés állapot
 • friss agyi történések (stroke)
 • rosszindulatú daganatos megbetegedés
 • akut vénás betegségek, tágult visszér
 • mélyvénás trombózis, lábszárfekély
 • gyulladt vagy erősen dagadt, ödémás láb
 • elzáródásos (obliteratív) érbetegségek
 • friss traumák, törés, ficam, ízületi sérülés, égési sérülés
 • ficam (például csípőficam), protézis, művégtag
 • szív- és keringési rendellenességek, infarktus, anginás rohamok
 • dekompenzált szívproblémák, szívritmus-zavar, pacemaker
 • ingadozó vagy kezeletlen magas vérnyomás
 • cukorbetegség
 • vérzékenység (pl. Syncumar szedése)
 • műtétek utáni lábadozás (3-6 hét)
 • fertőzés, gombás bőrelváltozások, hámsérülés, fekélyek, anyajegyek
 • allergia (akár egyes masszázskrémekre, összetevőkre)

 

Utolsó frissítés: 2024.02.08.

Hívj bejelentkezéshez