Mindenki számára érvényes, aki ezt a weboldalt látogatja, illetve igényli a szolgáltatásokat. Aki látogatja a honlapot, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette.

Felhasználási feltételek

W

Hatályos: 2017.07.25.

Weboldalunk használatával a Látogató elfogadja jelen internetes oldal alábbiakban leírt felhasználási feltételeit, valamint tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja. Az FF-ben leírtak megismerését természetesnek vesszük, elolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Jelen Felhasználási feltételek a https://www.bodoreniko.hu weboldalra terjed ki és folyamatosan elérhető az alábbi webcímen:  https://www.bodoreniko.hu/feltetelek_adatkezeles/. Az oldalt bárki látogathatja, ahol információk érhetőek el a masszázsokkal és egészséges életmóddal kapcsolatosan.

Szolgáltató adatai


Név: Keresztes Attila E. V. (áfamentes egyéni vállalkozás)
Adószám: 78975222-1-39
Nyilvántartási szám: 31112089
Nyilvántartásba vevő hatóság (2012.): Pomáz Város Önkormányzata
Bankszámlaszám: 12011265-00510270-00400007
Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai nyilvántartási száma: PE78975222
E-mail:  info@bodoreniko.hu
Weboldal: www.bodoreniko.hu
Székhely (ügyfelek fogadására nincs lehetőség) és postacím: 8427 Bakonybél, Páskom u. 1. (a továbbiakban Szolgáltató)

Tárhely szolgáltató
Inter.hu Kft
Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.
E-mail: mt@inter.hu
Weboldal: http://inter.hu

Alapvető rendelkezések

Jelen FF nem szabályozott kérdéseire, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen FF 2018. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

További információk és feltételek

Ennek a vállalkozásnak a székhelye Magyarországon van, így az itteni (lásd Európai Unió) jogszabályok a mérvadóak a világ bármely pontjáról is használja az ügyfél valamennyi szolgáltatást. Szolgáltató bármilyen felmerülő probléma esetén csakis a Veszprém Városi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét fogadja el függetlenül az ügy nagyságától. A weboldalon található valamennyi leírt, kimondott stb. információra érvényesek az itt leírt feltételek. A honlapot látogatókra érvényes valamennyi feltétel, melyek módosulhatnak és minden oldal aljáról elérhetőek.

Fogalmak

Fogyasztói szerződés: szerződés, mely egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weblap, mely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Szolgáltató és Ügyfél között a weboldalnak köszönhetően az elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő további népszerűen használt fogalmak (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem kerülnek megmagyarázásra, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekinthetjük, és természetesnek vesszük, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Az oldalakon található valamennyi információ, módszerek, szolgáltatások, nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz! Az oldalon található valamennyi hirdetésért, melyek más személyek szolgáltatását reklámozzák, semmilyen felelősséget nem vállalunk. Aki elhagyja a honlap oldalait és más internetes honlapra navigál, elképzelhető, hogy ott más feltételek a mérvadóak. Szolgáltató reméli, hogy sok hasznos információt található oldalain, de az olvasónak mindig szem előtt kell tartania, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Így csak saját felelősségére látogathatja az olvasó a weboldalt, illetve gyakorolhatja a különféle módszereket, melyek többnyire a Szolgáltató életszemléletét, véleményét, tapasztalatait tükrözik.
Saját vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindenkinek saját orvosával kell konzultálnia, sürgős esetekben azonnal fel kell venni a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel.

Továbbá az oldalakon található információk felnőtteknek szólnak és azokért semmiféle garanciát nem vállalok. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az információkat, vegyen igénybe szakorvosi segítséget. A weblapon található bármely információ kapcsán a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

Szolgáltató nem tudja garantálni a honlap valamennyi funkciója tekintetében a hibamentes, zavartalan  működést. A Szolgáltató nem felel azokért a veszteségekért, károkért, költségekért, melyek a honlappal bármilyen módon összefüggésbe hozhatóak.

A honlapon megtalálható árak

A honlapon megtalálható árak tájékoztató jellegűek. Az árváltoztatás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk! Kérjük minden esetben személyre szabott árajánlatot vegyen alapul.

Cikkek másolása, elhelyezése, információtartalma

A weboldal linkjeit bárki elhelyezheti weboldalán korlátlanul, továbbküldheti ismerőseinek. Ha felhasználásra kerülnek a különféle gondolatok, akkor kérjük, hogy a forrás megjelölésnél minimálisan ezt tüntesse fel az érdeklődő: „Bódor Enikő, www.bodoreniko.hu”. Ha Felhasználóként szeretné a cikkeket elhelyezni, előtte kérjen engedélyt, pontosan megjelölve, hogy melyik írást és hol szeretné megjeleníteni és várja meg ehhez az engedélyt írásban. Az engedély később visszavonásra kerülhet. Információeltérésért felelősséget nem vállalok, hivatkozási alapnak a cikkek nem használhatóak fel!

A weboldalon található információk más országban érvénytelennek minősülhetnek. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Ezekért, illetőleg azokért az esetekért sem vállalunk felelősséget, amikor valaki olyan földrajzi helyről látogatja a honlapot, és úgy használja fel a rajta lévő információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A Szolgáltató fenn tarja magának azt a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassa és nem vállal felelősséget az oldalon megjelent információkért, illetve bármilyen a honlap látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

A természetgyógyászattal kapcsolatos cikkekben sosem kerül megjelölésre konkrét termék. A 37/2004 (IV. 26.) EU-s rendeletben foglaltak szerint az étrend-kiegészítők nem alkalmasak betegségek és a szervezet működési zavarainak gyógyítására, nem helyettesítik a megfelelő szakorvosi diagnózist és a gyógyszeres kezelést. Ennek megfelelően a termékek jelölése, hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy azok betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmasak. A megfogalmazott állítások kizárólag a hatóanyagok (és nem a termék) élettani hatásaira vonatkoznak, és a vásárlók általános tájékoztatását szolgálják. Napjaink tudományos vizsgálatainak eredményeit összegzik a hatóanyagokkal kapcsolatban, feltüntetve a vonatkozó tudományos publikációt, ill. klinikai vizsgálatot, ahol az állítást megfogalmazták.

Feliratkozással automatikusan a következő feltételek kerülnek jóváhagyásra

A feliratkozó feliratkozásával jóváhagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett regisztrál, vagy nem mással közösen használt e-mail címet, telefonszámot adott meg vagy olyan postacímet, amihez nincs hozzáférése. Adatai azonnal továbbításra kerülnek az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt masszázsközpont számára. Szolgáltató csupán a közvetítését (marketingtevékenység) végzi, a masszázsközpont szolgáltatásával kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli.

Az ÁSZF elfogadása, hatálya

Az ÁSZF tartalmazza Szolgáltató és Ügyfél jogait, lehetőségeit, kötelességeit, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szolgáltatás nyújtás és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Leendő Ügyfél a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletTovábbá – bár Szolgáltató igyekszik mindent megtenni a zavartalan felhasználás érdekében –, nem garantálja, hogy a weboldal használata mindig hibamentes lesz, és nem vállal semmilyen felelősséget arra az esetre, ha a látogató számítógépes rendszere vagy egyéb tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, a weboldal használata során.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbi elérhetőségeken Ügyfél felkeresheti Szolgáltatót magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát kifejezve:
Keresztes Attila
E-mail:  info@bodoreniko.hu
Az alábbi internetes oldalon keresztül: www.bodoreniko.hu
Postacím: 8427 Bakonybél, Páskom u. 1.

A szóbeli (például telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) panaszt a Szolgáltató köteles megvizsgálni, és szükség alapján orvosolni. Ha Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy nem lehetséges a panasz azonnali kivizsgálása, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek másolati példányát a fogyasztónak 30 napon belül el kell küldeni az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg.

Az írásbeli panaszt Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi előírása másképpen nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése alapján. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszának szándékával, mely hatóság vagy békéltető testületet keresheti fel.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségeit, a levelezési címmel együtt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azon információkat, hogy a Szolgáltató tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Ha Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését tapasztalja, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálása után a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás ügyintézéséről. Elérhetőségük: http://www.kormanyhivatalok.hu/

 

Bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetőség van, ha az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretein belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárásra akkor van lehetőség, ha Szolgáltató az Ügyfél panaszát elutasítja. Ebben az esetben Ügyfél jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az általa kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. Ennek a feltétele, hogy Ügyfél az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte rendezni a vitás ügyet.

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélkül végzi el (azonban kivételt képez a személyes meghallgatás), mely esetben hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartják meg a meghallgatást (online meghallgatás).
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, mely során Szolgáltató köteles a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratot küldeni a békéltető testületnek. A fogyasztói jogvita online rendezéséről, és a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a Szolgáltató egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles részt venni online. Ha Ügyfél személyes meghallgatást kér, a Szolgáltató egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

 

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: BudapestElérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegyeElérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegyeElérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegyeElérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegyeElérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegyeElérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeElérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest VármegyeElérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

 

 

* * *

Adatkezelési tájékoztató

A

Hatályos: 2017.07.25.

ADATKEZELŐ
Név: Keresztes Attila
E-mail:  info@bodoreniko.hu
Weboldal: www.bodoreniko.hu
Postacím: 8427 Bakonybél, Páskom u. 1.

 

ADATFELDOLGOZÓ
(Tárhely szolgáltató)
Inter.hu Kft
Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.
E-mail: mt@inter.hu
Weboldal: http://inter.hu

 

Korábbi, már nem aktuális adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-123206/2017

 

 

A weboldal üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés leírása

Tájékoztatás a cookie-k használatáról

Mit nevezünk cookie-nak?

Az Adatkezelő a weboldal látogatása alkalmával úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűket és számokat tartalmazó információcsomag, amit weboldalunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és emellett közreműködik abban, hogy néhány hiteles, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) bizonyos része nem tartalmaz személyes információkat, és alkalmatlan az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, mellyel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-kal (sütikkel) összefüggésben lévő jogszabályok és jogi háttér

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A weboldal által használt cookie-k főbb tulajdonságai

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

Amennyiben Ön nem fogadja el ezeknek a cookie-knak a használatát, akkor bizonyos funkciók nem biztos, hogy elérhetőek lesznek az Ön számára.

A működéshez szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához szükségesek, és biztosítják a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek nélkül az oldal számos funkciója működésképtelen lesz az Ön számára. Ezek a típusú cookie-k élettartama a munkamenet idejére korlátozódik. Cookie elfogadás cookie: Az weboldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Statisztikai célzatú cookie-k:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemzésére szolgáló eszköz, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információhoz jusson és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, mely során a Google egyénileg nem azonosítja a látogatókat. A Google Analytics által használt központi cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – alkalmas arra is, hogy személyre szabottabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és az interneten.

A Search Console szintén a Google díjmentes szolgáltatása, melynek segítségével adatkezelő figyelemmel kísérheti, fenntarthatja és javíthatja weboldalának megjelenését a Google keresés eredményeiben. A Search Console-nak köszönhetően az adatkezelő átfogóbb képet kap arról, hogy a Google hogyan látja weboldalát, és javíthat rajta. A Google Search Console süti személyes adatokat nem gyűjt, nem kezel. A Search Console cookie opcionálisan választható, nem kezel személyes adatot, statisztika készítésére alkalmas, a weblap fejlesztésére, felhasználó azonosítására való és a hozzájárulás visszavonásáig van érvényben.

Marketing célú cookie-k:

Google Ads cookie Amikor valaki meglátogatja a weboldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, melynek köszönhetően példának okáért a Google keresésben látható hirdetések testreszabásában nyújt segítséget. Ezeket a fajta cookie-kat például arra használja fel, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők reklámjaival vagy a keresési eredményekkel való korábbi tevékenységeit, továbbá a hirdetők weboldalán tett látogatásait. A Google Ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből származó értékesítés és egyéb konverzió követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre klikkel. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása az alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések javítására, és a felhasználó által korábban megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók működése elérhetetlen lesz az Ön számára. A cookie-k törléséről további információt az alábbi linkeken találhat:

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben e-mailen, vagy telefonon vagy a kapcsolatfelvételi formon keresztül kérdéssel fordul hozzánk, akkor személyes adatainak kezelése is megvalósul.

 

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

 

Az adatkezelés időtartama
Az adatok csak a kapcsolatfelvétel lezárásáig kerülnek kezelésre.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Nyilvános ajánlások az ügyfél által például social média felületen publikiált vagy e-mailen elküldött formában kerülhetnek lemásolásra, megjelenítésre és elhelyezésre a szolgáltató honlapjain, mely során név, ill. cégnév, fénykép, város, foglalkozás kerülhet megadásra önkéntes alapon visszavonásig.

 


További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést szeretne elvégezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására vonatkozó adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Inter.hu Kft (tárhely szolgáltató)

Kontakt személy: Masszi Tamás

Telefonszám: 06-20-3200-777

Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.

E-mail: mt@inter.hu

Weboldal: http://inter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel létesített szerződés szerint a személyes adatokat tárolja.  A személyes  adatok megismerésére nem jogosult.


Az adatfeldolgozó megnevezése: Camino Mozgás és Életmód Központ

Kontakt személy: Németh Tamás

Telefonszám: (+36) 20 465 45 25

Székhely: 2013 Pomáz, Beniczky utca 4.

E-mail: info@caminomozgaskozpont.hu

Weboldal: https://caminomozgaskozpont.hu/

 

 

Az adatkezelés során az Ön jogai

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a következő jogokkal rendelkezik:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • adatkezelés korlátozása,
 • tiltakozáshoz való jog
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • törléshez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben jogaival élni szeretne, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint ez esetben az Adatkezelőnek Önnel szükséges kommunikálnia. Az azonosítás érdekében személyes adatok megadása szükséges (maga az azonosítás csak olyan adatokon alapulhat, amelyet Adatkezelő alapvetően is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legfeljebb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Joga van az Adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának feladata az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányul, ezért többszörösen kért tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz történő hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat, valamint információkat.

Kérelmében nevezze meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Jogában áll helyesbítést kérni, mely során az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetben joga van korlátoznia az adatkezelést:

 • Vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, amennyiben a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (példának okáért azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése okánál fogva fontosak az adatok), emiatt nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra mindez nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés célja tekintetében, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) informálja Önt..

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok közül valamelyik fennáll:

 • visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia segítségével és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépések foganatosításával – beleértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

Tiltakozáshoz való jog

Joga van saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakoznia személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelemmel kapcsolatosak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés célzatával történik, Önnek joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, az esetben lehetősége van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, csv vagy JSON file kiterjesztésű formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, amennyiben az technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (beleértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelőnek meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben ellen véleményt, kifogást nyújtson be.

A fent felsoroltak a következő esetekben nem alkalmazhatóak:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő jelzi, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosított amiatt, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, mely során az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Ha Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Emellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást indíthat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A weblap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Ha az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

 

S

 

 

 

Szerződési feltételek ügyfeleknek: masszázs igénybevétele esetén

S

A Szolgáltató általános frissítő-lazító masszázsa nem minősül gyógyításnak és csak egészséges ember igényelheti. Tanácsadással nem foglalkozunk.
A leendő ügyfél kötelessége a szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőriznie a masszázs javallatait és ellenjavallatait, csak szakorvos diagnózisára hagyatkozva.

A masszázsok jótékony hatásai (javallatok)

 • segíti az izmok regenerálódását, lerövidítve, csökkentve az izomláz tüneteit
 • fokozza a véráramlást, elősegítve a szervezet oxigénellátását, és a méreganyagok kiürülését
 • meggyorsítja a tejsav, húgysav és egyéb anyagcsere-hulladékok távozását a szövetekből
 • vérkeringés fokozás a szív megterhelése nélkül
 • idegcsillapító hatású
 • stressz káros hatásainak csökkentése
 • pihentető és frissítő hatású
 • serkenti, megfiatalítja a bőrt
 • szövetek rugalmasságát növeli, hajlékonyságot biztosít
 • a szalagok és inak hajlékonyabbá és rugalmasabbá válnak

 

Kontraindikációk (ellenjavallatok)

 • különféle oltások utáni időszak
 • akut állapotok, gyulladásos betegségek, láz
 • reumatikus kórképek akut fázisa
 • fertőző betegségek, TBC, hepatitis, AIDS
 • előrehaladott csontritkulás
 • várandósság, menstruáció legerősebb napja
 • ittas, drogos állapot
 • epilepszia, instabil pszichés állapot
 • friss agyi történések (stroke)
 • rosszindulatú daganatos megbetegedés
 • akut vénás betegségek, tágult visszér
 • mélyvénás trombózis, lábszárfekély
 • gyulladt vagy erősen dagadt, ödémás láb
 • elzáródásos (obliteratív) érbetegségek
 • friss traumák, törés, ficam, ízületi sérülés, égési sérülés
 • ficam (például csípőficam), protézis, művégtag
 • szív- és keringési rendellenességek, infarktus, anginás rohamok
 • dekompenzált szívproblémák, szívritmus-zavar, pacemaker
 • ingadozó vagy kezeletlen magas vérnyomás
 • cukorbetegség
 • vérzékenység (pl. Syncumar szedése)
 • műtétek utáni lábadozás (3-6 hét)
 • fertőzés, gombás bőrelváltozások, hámsérülés, fekélyek, anyajegyek
 • allergia (akár egyes masszázskrémekre, összetevőkre)

 

Hívj bejelentkezéshez